+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Odblaskowa Szkoła 2018

      Publiczna  Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Biesiadkach przystąpiła do konkursu „Odblaskowa szkoła”. którego celem jest  zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

      Przystępując do konkursu uczniowie wraz z nauczycielami podjęli szereg działań mających na celu doskonalenie znajomości i stosowania zasad oraz przepisów ruchu drogowego, odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, kształtowanie umiejętności  obserwacji i oceny sytuacji na drodze oraz podejmowania właściwych decyzji.

     Każda klasa wykonała gazetkę dotyczącą noszenia elementów odblaskowych oraz bezpiecznego poruszania się po drogach. Zaproszono do szkoły przedstawicieli policji, którzy przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły, zwrócili uwagą na znaczenie odblasków używanych przez pieszych i rowerzystów, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

                                                                                                                                        A. Nowak

Karaman escort

Comments are closed.
[testimonial_rotator id=255]