Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

146860161

zsp@biesiadki.sp.net.pl

07:00 - 15:00

Poniedziałek- Piątek

Świetlica

Nasza świetlica dysponuje salą położoną na parterze budynku szkolnego. Jest miejscem, w którym dzieci, spędzają czas przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom dojeżdżającym do szkoły. Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną bezpieczną fachową opiekę. Wychowawcy  świetlicy zapewniają organizację wolnego czasu oraz możliwość odrobienia lekcji. U nas dzieci mogą się bawić, odpoczywać, rozwijać swoje zainteresowania .W trakcie przebywania w świetlicy dzieci mają czas na zajęcia plastyczne,praktyczne, umuzykalniające, czytelnicze, gry i zabawy dydaktyczne.

[post_gallery

Regulamin świetlicy

 I. PRZEPISY OGÓLNE

• Ze świetlicy mogą korzystać dzieci przyjęte na podstawie kart zgłoszeń i odpowiedniej dokumentacji.
• Dzieci przebywają na świetlicy w czasie wyznaczonych godzin.
• Dzieci są objęte opieką podczas dowozu do szkoły i odwozu.
• Dzieci korzystaj z zajęć dydaktyczno – opiekuńczych w czasie ustalonych godzin.

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

Dzieci mają obowiązek:
• szanować sprzęt i pomoce szkolne,
• dbać o ład i porządek na sali,
• kulturalnie zachowywać się podczas zajęć i w kontakcie z kolegami. Dzieci uczestniczą w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych (zgodnie z planem pracy nauczyciela).
• spędzają wolny czas według własnej inwencji (pod opieką nauczyciela),
• korzystają z gier, pomocy dydaktycznych i zabaw,
• odrabiają lekcje,
• po zajęciach porządkują salę

Previous

Next

Comments are closed.
[testimonial_rotator id=255]

Ułatwienia dostępu