+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

szkoła

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY  Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki i Publiczne Przedszkole w Biesiadkach Biesiadki 58, 32- 864 Gnojnik  tel 146860161 email:[email protected]   Kırklareli escort
Read more
Komunikat Regulamin Rady Rodziców Protokół   
Read more
Nasza świetlica dysponuje salą położoną na parterze budynku szkolnego. Jest miejscem, w którym dzieci, spędzają czas przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom dojeżdżającym do szkoły. Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną bezpieczną fachową opiekę. Wychowawca  świetlicy zapewniają organizację wolnego czasu oraz możliwość odrobienia lekcji. U nas dzieci mogą się bawić, odpoczywać, rozwijać swoje zainteresowania . 
Read more
Lp. Wydarzenie Odpowiedzialny Termin     1 Ogłoszenie konkursu zbiórki baterii, makulatury, puszek S U, SKO, wychowawcy, wrzesień     2 Gminny Przegląd Piosenki Religijnej E. Morys, J. Kądziołka październik     3 Przystąpienie do konkursu: Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO B. Hawryłko K. Anioł – Bukowiec październik     4 Grosz do grosza – październik miesiącem oszczędzania 
Read more
   1.   8:10  –    8:55    2.   9:00  –    9:45    3.   9:55  –  10:40     4. 10:50  –  11:35    5. 11:50  –  12:35    6. 12:45  –  13:20    7. 13:35  –  14:20    8. 14:25  –  15:10                                                                                                  
Read more
Nazwa miejscowości      W świetle dotychczasowych badań nie można jednoznacznie wyjaśnić pochodzenia nazwy wsi. Pierwsze zapisy nazwy miejscowości pochodzą z XIII wieku i brzmią: “villa dicta”, “Bessadek”, “Biesiadek” i “Bessadky” Interpretacja znaczenia tej nazwy jest wiele. Można wywodzić Biesiadki od biesiady, słowa pierwotne oznaczającego rozmowę, zgromadzenie a wtórne ucztę. Inni upatrywali w strukturze tej nazwy połączenia wyrazów “bies”, czyli 
Read more
    Nie chcieliśmy, by nasza szkoła była nijaka. Zależało nam by wyróżniała się swoim programem, zwłaszcza wychowawczym- również patronem, z którego moglibyśmy czerpać wzorce godnie naśladowania. Poczucie tożsamości dawało nam możliwość decydowania o wartościach, które będą fundamentem wychowania naszych dzieci i młodzieży. W obecnym świecie chaosu wartości, relatywizmu moralnego, agresji i zagubienia staraliśmy się stworzyć szkołę, która stała by 
Read more
XIX wiek 1849 r. – ksiądz Jędrzej Mirocha założył szkołę parafialną w tzw. Organistówce 1856 r. – szkolę przeniesiono do odrestaurowanego murowanego budynku, który wcześnie pełnił funkcję obory nauczycielem został miejscowy organista Jan Grabkowski 1878 r. – zawieszono działalność szkoły parafialnej 1891 r. – zakupiono teren pod budowę szkoły, powstał wtedy budynek murowany, kryty czerwoną dachówką o jednej klasie nieco 
Read more
Teraźniejszy Imć ksiądz pleban Jędrzej Mirocha instytuowany na plebanią w Biesiadkach dnia 3 września 1849 roku. Dnia 19 października 1849 roku objął zarząd jako Kapelan lokalny, pierwszym staraniem Jego było zaprowadzić szkołę parafialną i tako następnego roku 1850 zachęcił Parafian do poczytania dzieci do szkoły prywatnie, aż się szkołę wystawi. I od roku 1850 po kilkoro dzieci uczęszczało na organistówkę, 
Read more
[testimonial_rotator id=255]