+14 68 60 161

[email protected]

Biesiadki 58

32-864 Gnojnik

07:00 - 17:00 Poniedziałek - Piątek

123 456 789

[email protected]

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Pierwszy wyjazd szkoleniowy dla nauczycieli w ramach realizacji programu POWER

Pierwszy wyjazd szkoleniowy dla nauczycieli w ramach realizacji programu POWER odbył się w lipcu 2021 roku. Uczestniczyła w nim nauczycielka języka angielskiego Anna Korczyńska. Pięciodniowe szkolenie, pt. Inclusion starts with I – Learning to live together organizowane było w Portugalii przez New Horizons Malta. Podczas szkolenia, specjaliści przekazywali swoją wiedzę dotyczącą bardzo złożonego przedsięwzięcia, jakim jest edukacja włączająca.  

Chociaż termin ten był pierwotnie używany w odniesieniu do włączania uczniów niepełnosprawnych do szkół ogólnodostępnych, konceptualizacja edukacji włączającej  z czasem rozszerzyła się, aby spojrzeć na tę kwestię odwrotnie – zakładając, że wszystkie dzieci zostaną w pełni włączone do zwykłych klas i szkoły. Celem szkolenia było wyposażenie nauczycieli w umiejętności i wiedzę na temat integracji społecznej, które są ważne dla budowania szkoły integracyjnej. Prowadzący koncentrowali się na wyposażeniu  uczestników w umiejętności reagowania na rosnącą różnorodność kulturową, językową  i rozwojową społeczności szkolnych oraz opisywali zasady integracji i ich zastosowanie  w środowisku edukacyjnym.

Istotnym elementem szkolenia były również dobre praktyki prezentowane przez nauczycieli z różnych państw europejskich, np. Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Portugalii, Słowacji.

Anna Korczyńska

Comments are closed.